(22) 750 17 41

unipack@unipack.pl

Pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków bez ochron osobistych przewidzianych dla danego stanowiska pracy. Środki tego typu muszą być używane zgodnie z przeznaczeniem i konserwowane według wskazań zawartych w instrukcji producenta, załączonej do każdego wyrobu.

Środki ochrony osobistej w pracy

Akcesoria BHP to środki, które pomagają chronić nas przed zakażeniami, oparzeniami, odpryskami, zabezpieczają nasze oczy, twarze czy ręce. W ofercie naszego sklepu znajdują się przyłbice ochronne, rękawiczki nitrylowe, foliowe oraz gaśnice. Często środki ochrony osobistej są obowiązkowe, jak na przykład gaśnice w miejscach pracy. Przyłbice ochronne to produkt wielokrotnego użycia, który chroni naszą twarz przed drobnoustrojami z którymi możemy się spotkać na co dzień. Rękawiczki foliowe i nitrylowe są produktami jednorazowego użycia, które zabezpieczają nasze dłonie przed bakteriami.  Stosuje się je w restauracjach, marketach oraz innych miejscach publicznych. 

Back To Top