UniPack

Kategorie Produktów

(22) 750 17 41

unipack@unipack.pl

Szukaj

Przepisy dyrektywy SUP nie wchodzą w życie od 3 lipca 2021 roku!

W związku z brakiem zaimplementowania unijnych przepisów na grunt polskiego prawa tzw. dyrektywa plastikowa nie wchodzi w życie od 3 lipca 2021 roku - możemy przeczytać w komunikacie specjalnym opublikowanym przez Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Całą treść wiadomości od PZPTS przekazujemy poniżej.

"Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych informuje, że wobec braku przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego zapisy tzw. dyrektywy SUP (ograniczającej możliwość używania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych), od 3 lipca br. nie nastąpią żadne zmiany w dotychczas obowiązujących uregulowaniach w tym zakresie. Dokładna data wejścia w życie tych unormowań (za stworzenie których odpowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska) na dzisiaj nie jest znana. Przywołane regulacje to jedynie unijne przepisy, póki co niezaimplementowane na polski grunt prawny.

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej sprzecznych informacji na temat możliwego ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i używaniu niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych od dnia 3 lipca br. czujemy się w obowiązku poinformować, że stosowne przepisy mające zaimplementować zapisy dyrektywy SUP do polskiego porządku prawnego DOTYCHCZAS NIE ZOSTAŁY UCHWALONE.

Rzeczywiście, miały one zacząć obowiązywać od tej daty, jednak na razie znajdują się w opracowaniu w resorcie klimatu i środowiska. Oznacza to, że proces legislacyjny, obejmujący przyjęcie projektu ministerialnego przez całą Radę Ministrów, który jest następnie opracowywany i przyjmowany przez obie izby parlamentu i na koniec podpisany przez Prezydenta, znajduje się w bardzo wczesnym stadium. Na dzisiaj brak informacji ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska jakie są zakładane daty wejścia tych przepisów w życie.

Powyższe oznacza, że od 3 lipca br. w obrocie jednorazowymi wyrobami z tworzyw sztucznych nie nastąpią żadne zmiany, obowiązywać będą przepisy dotychczasowe.

Robert Szyman

Dyrektor Generalny PZPTS"

Udostępnij
Przypnij
Wrzuć
Sprawdź więcej
Magazynowanie odpadów – jakie zmiany w zasadach? O jakich zmianach w przepisach dotyczących magazynowania odpadów warto wiedzieć? Co mówi rozporządzenie? Jak prawidłowo magazynować odpady?
Dokument DPR – czym jest i jakie są jego rodzaje? Jakie korzyści można uzyskać na podstawie dokumentu potwierdzającego recykling? Jakie są jego rodzaje i jak wygląda procedura złożenia wniosku?
Organizacja odzysku opakowań - co to jest? Czym tak naprawdę jest organizacja odzysku opakowań i co należy do jej obowiązków? W jakich sytuacjach warto podjąć współpracę z taką organizacją?
Popularne produkty
Przejdź do sklepu
Najnowsze posty
Magazynowanie odpadów – jakie zmiany w zasadach?
Dokument DPR – czym jest i jakie są jego rodzaje?
Przepisy dyrektywy SUP nie wchodzą w życie od 3 lipca 2021 roku!
Copyright 2021 - All Rights Reserved