Zapytania
0

0

Koszyk

Kategorie Produktów

Kontakt

Magazynowanie odpadów – jakie zmiany w zasadach?

Wraz z dniem 1 stycznia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów. Minister Klimatu wskazał w nim m.in. szereg zmian, dotyczących tego procesu. Oznacza to, że wiele firm stanęło przed potrzebą dostosowania swojej działalności oraz systemu gospodarowania odpadami do zmian w wymogach, wskazanych w rozporządzeniu. Na czym polegają zmiany i jak zadbać o skuteczne dopasowanie się do nowych realiów? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. Wspomniane rozporządzenie reguluje zasady magazynowania odpadów, uściślając między innymi warunki, w jakich powinny być przechowywane. Prace nad rozporządzeniem trwały od początku 2019 roku, jednak dopiero na początku 2021 weszło ono w życie. Istotny jest fakt, że przepisy prawa dotyczą nie tylko sposobów magazynowania i oznakowania odpadów, ale także uwzględniają wstępne magazynowanie. Należy przez nie rozumieć magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę.

Magazynowanie odpadów – co mówi rozporządzenie?

Przede wszystkim rozporządzenie dzieli wszystkie podmioty magazynujące odpady na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią podmioty, które całkowicie są wyłączone z obowiązków, wynikających z treści rozporządzenia. Zaliczają się do nich podmioty uprawnione do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów, tzn. stosujące jedynie kartę przekazania odpadów. Ponadto zaliczenie podmiotu do tej grupy może wynikać również przykładowo z takich czynników, jak magazynowanie odpadów komunalnych przez ich wytwórcę lub przez właściciela nieruchomości, na której zostały wytworzone, magazynowanie w ramach zbierania przez nieprofesjonalnego zbierającego odpady (na przykład apteki czy sklepy). Druga grupa wskazana w rozporządzeniu to podmioty wytwarzające poniżej 1 tony (1 Mg) odpadów niebezpiecznych lub poniżej 100 ton (100 Mg) odpadów innych niż niebezpieczne w skali roku. Do grupy tej zaliczają się ponadto firmy świadczące usługi remontowo-budowlane, sprzątanie, konserwację czy naprawę, magazynujące odpady w miejscu ich wytworzenia. Trzecią grupę stanowią z kolei podmioty magazynujące 1 tonę lub więcej niebezpiecznych substancji rocznie, lub 100 ton i więcej odpadów innych niż niebezpieczne – również w skali roku. To do tej grupy należą nie tylko przedsiębiorstwa, zajmujące się profesjonalnie zbieraniem lub przetwarzanie odpadów, ale także te podmioty, które działają w innych branżach, ale wytwarzają wspomniane powyżej ilości odpadów rocznie.

Magazynowanie odpadów 2021 – jakie zmiany?

Przede wszystkim od początku 2021 roku wprowadzone zostają dodatkowe obowiązki, nakładane na podmioty. Jednym z nich jest oznakowanie lokalizacji każdego rodzaju odpadu za pomocą tablicy. Powinna ona zawierać co najmniej kod odpadu, mogą być na niej zamieszczone także nazwa odpadu zgodna z katalogiem odpadów lub nazwa zwyczajowa (jak papier czy szkło). Konieczne jest także zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych, by ograniczyć od minimum oddziaływanie ich na magazynowane odpady – wszystko po to, by m.in. zapobiec zmianom właściwości chemicznych i fizycznych oraz pojawianiu się uciążliwych zapachów. Opakowania, pojemniki, kontenery lub zbiorniki, w których przechowywane są odpady, powinny być szczelne, by zapobiec uwalnianiu się do gleby i wód wycieków oraz ścieków z odpadów. Wśród nowych obowiązków znajduje się także magazynowanie odpadów w taki sposób, by ograniczyć ich pylenie, prowadzenie magazynowania w sposób selektywny, uwzględniając właściwości odpadów, ich stan skupienia oraz potencjalne zagrożenia (jak np. ryzyko pożaru).

Jakie wymogi powinien spełniać magazyn odpadów?

Uwzględniając wymogi zawarte w rozporządzeniu, magazyn odpadów powinien uwzględniać właściwości odpadów, które są w nim przechowywane. Należy zadbać o to, by oddzielić od siebie poszczególne rodzaje odpadów, a także w odpowiedni sposób zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, woda i promienie słoneczne. Mogą one bowiem znacząco wpływać nie tylko na zmianę właściwości odpadów, ale także doprowadzać do odpływania do gruntu niebezpiecznych substancji. Należy także pamiętać o tym, że magazynowanie odpadów powinno się prowadzić w wydzielonej oraz przeznaczonej wyłącznie do tego celu instalacji, w obiekcie budowlanym lub jego części, bądź też w innym miejscu magazynowania odpadów.

Na co zwrócić uwagę magazynując odpady?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na liczbę produkowanych przez nas odpadów. To od jej faktycznej ilości – a nie tej zadeklarowanej na pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, zależy kwalifikacja do jednej z wyżej wymienionych grup. Oznacza to, że wymagania dla określonej kategorii wytwórców odpadów dotykają nas dopiero wtedy, gdy ilość magazynowanych przez nas odpadów przekroczy wskazane przez Ministra Klimatu limity dla poszczególnych grup, które określa rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów.
Udostępnij
Przypnij
Wrzuć
Sprawdź więcej
Opakowania rPET – czym się charakteryzują? Jak powstają i czym są opakowania rPET? Dlaczego powinny zyskiwać na popularności i z jakiego powodu warto je wybierać podczas zakupów?
Jak segregować opakowania do cateringu? Czy opakowania do cateringu można wyrzucać w całości do jednego pojemnika na odpady? Jak powinno się je prawidłowo segregować?
Tworzywa HDPE i LDPE - czym są i czym się różnią? Jakie przedmioty codziennego użytku wykonuje się z tworzyw HDPE i LDPE? Czym właściwie są te tworzywa i jakie są podstawowe różnice pomiędzy nimi?
Popularne produkty
Przejdź do sklepu
Najnowsze posty
Opakowania rPET – czym się charakteryzują?
Jak segregować opakowania do cateringu?
Tworzywa HDPE i LDPE - czym są i czym się różnią?
Copyright 2021 - All Rights Reserved