UniPack

Kategorie Produktów

(22) 750 17 41

unipack@unipack.pl

Szukaj

Organizacja odzysku opakowań - co to jest?

Organizacja odzysku opakowań - co to jest?

Wytwarzając produkty, które wprowadzamy na rynek, w większości przypadków musimy znaleźć dla nich odpowiednie opakowania. W niektórych przypadkach najlepsze okażą się szklane słoiczki, w innych – tekturowe pudełka lub wykonane z tworzyw sztucznych opakowania, które zabezpieczą produkt przed uszkodzeniem. Rzecz w tym, że wykorzystanie opakowań niesie ze sobą konsekwencje. Wśród obowiązków, jakie są prawnie nałożone na producentów i dostawców towarów w opakowaniach, wymienić należy odzysk opakowań. Oznacza to między innymi recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady powstałe ze stosowanych w danym przedsiębiorstwie opakowań na produkty. I choć dany podmiot może w tej kwestii radzić sobie samodzielnie, nic nie stoi na przeszkodzie, by zadania te zlecił innej instytucji. Jest nią organizacja odzysku opakowań.

Czym jest organizacja odzysku opakowań?

Poprzez wprowadzającego produkty w opakowaniach na polski rynek wskazać należy trzy podstawowe typy podmiotów: producentów produktów w opakowaniach, importerów takich produktów oraz firmy, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia produktu opakowaniach. Organizacja odzysku opakowań to podmiot, który przejmuje obowiązki odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od tego typu podmiotów. Dzieje się tak na podstawie pisemnej umowy, zawartej pod rygorem nieważności pomiędzy organizacją odzysku opakowań a danym przedsiębiorstwem. Umowa może dotyczyć jednego lub kilku rodzajów opakowań, jakie podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach dostarczył do obrotu na polskim rynku w danym roku kalendarzowym.

Odzysk opakowań - dlaczego jest ważny?

Obowiązek recyklingu oraz idący z nim w parze odzysk opakowań pozwala na kontrolę obiegu takich produktów, jak opakowania z drewna, opakowania z papieru i tektury, oleje smarowe i gumowe opony, opakowania ze stali lub aluminium, opakowania z tworzyw sztucznych oraz te wyprodukowane ze szkła gospodarczego. Obowiązek odzysku oznacza, że przedsiębiorca musi zapewnić określony poziom odzysku tych odpadów, które wprowadził na rynek w postaci opakowań na własne produkty. Działanie takie ma na celu ograniczenie obiegu surowców, ponieważ dąży do utrzymania statusu quo w kwestii masy poszczególnych surowców w formie odpadów. W związku z tym, że za nieprzestrzeganie zasad grozi przedsiębiorcy tzw. opłata odpadowa (czy też opłata produktowa), o wiele bardziej opłaca im się ograniczać do niezbędnych zakup i dystrybucję opakowań, dbając tym samym o środowisko naturalne.

Współpraca z organizacją odzysku opakowań - na co uważać?

Wybierając organizację odzysku opakowań, z którą zamierzamy podpisać umowę, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów dotyczących docelowej współpracy. Przede wszystkim, z perspektywy przedsiębiorstwa jako klienta w takim układzie, znaczenie ma cena przekazania na rzecz organizacji obowiązków, z jakimi wiąże się odzysk opakowań. Istotny jest także fakt, jakie konkretne działania czy usługi ma do zaoferowania organizacja, którą zamierzamy wybrać, a także - co ważne - jakie ma opinie wśród obecnych klientów. Może się bowiem okazać, że dodatkowo organizacja odzysku opakowań organizuje szkolenia, czy też pomaga przy prowadzeniu dokumentacji, a wówczas może nam się opłacać wybranie droższej, ale efektywniejszej współpracy. Przed podpisaniem umowy o współpracy warto także sprawdzić, czy dana organizacja odzysku opakowań posiada list polecający z Urzędu Marszałkowskiego oraz co pracownicy urzędu mają na temat tej instytucji do powiedzenia. Jeśli wykonuje ona bowiem swoje obowiązki nie do końca rzetelnie, powinna na się zapalić w głowie lampka ostrzegawcza.

Czy warto współpracować z organizacją odzysku opakowań?

Współpraca z organizacją odzysku opakowań wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim może ono w prosty sposób scedować na organizację obowiązek osiągnięcia w jego imieniu wymaganego przez przepisy prawa poziomu odzysku i recyklingu. W przypadku, gdy poziom ten nie zostanie osiągnięty, to organizacja zobowiązana będzie do obliczenia należnej opłaty produktowej (zwanej także opłatą odpadową) i uiszczenia jej do właściwego z racji miejsca wykonywania działalności Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowym atutem jest fakt, że organizacja odzysku opakowań może od danego przedsiębiorcy przejąć nie tylko obowiązki związane z recyklingiem opakowań, ale także obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Są one obligatoryjne, a ich celem powinno być podnoszenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa.
Udostępnij
Przypnij
Wrzuć
Sprawdź więcej
Magazynowanie odpadów – jakie zmiany w zasadach? O jakich zmianach w przepisach dotyczących magazynowania odpadów warto wiedzieć? Co mówi rozporządzenie? Jak prawidłowo magazynować odpady?
Dokument DPR – czym jest i jakie są jego rodzaje? Jakie korzyści można uzyskać na podstawie dokumentu potwierdzającego recykling? Jakie są jego rodzaje i jak wygląda procedura złożenia wniosku?
Przepisy dyrektywy SUP nie wchodzą w życie od 3 lipca 2021 roku! Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych informuje, że wobec braku przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego zapisy tzw. dyrektywy SUP, od 3 lipca br. nie nastąpią żadne zmiany w dotychczas obowiązujących uregulowaniach w tym zakresie.
Popularne produkty
Przejdź do sklepu
Najnowsze posty
Magazynowanie odpadów – jakie zmiany w zasadach?
Dokument DPR – czym jest i jakie są jego rodzaje?
Przepisy dyrektywy SUP nie wchodzą w życie od 3 lipca 2021 roku!
Copyright 2021 - All Rights Reserved